Välkommen till
Compassion Mindset
& YinYoga

Compassionkurs för att hantera oro och stress i en osäker tid. Med detta program utvecklar du en psykologisk skyddsutrustning. Genom att stilla kroppen, minska på spänningar via yoga och öva sinnet att rikta sig mot det som är hjälpsamt i tillvaron skapas möjlighet och mod att möta det livet kommer med. Du får lära dig om ditt trygghetssystem som är grunden för välmående och välbefinnande. Compassion och själv-medkänsla är en väg till att känna sig lycklig och nöjd i tillvaron och därmed skapa goda relationer till sig själv och andra.

Hejsan


Vad roligt att du valt att börja yoga med mig online.

Anmäl dig till mitt nyhetsbrev

Du har väl inte missat att anmäla dig till vårt nyhetsbrev.?
JAG VILL HA!
DITT Medlemskap
Compassion Mindset med yoga
JAG VILL
UPPGRADERA
check icon
minskar ångest och nedstämdhet
check icon
minskar stress
check icon
minskar självkritik
hantera prestationskrav
jobba med känslor som känns svåra
hantera/vara med smärta i kroppen
skapa ökad förståelse för missbruk och beroendeproblematik
få bättre sömnkvalitet
hantera realationer som upplevs svåra
känna självacceptans
stärka sjävkänsla och självförtroende
känna inre trygghet och lugn
känna förnöjsamhet

Praktiska övningar
check icon
Compassionövningar

Introduktion

Compassion Mindset
Modul 01
Teori
Vad är Compassion?
Yogaklass
- med mediation: Compassion strömmar in
Övning – Meditation
Hjärtandning
praktisk Övning
- identifiera stress i vardagen + hjälpsamma beteenden
Compassion Mindset
Modul 02
Teori
Teori
Yogaklass
Yogaklass
Övning
Övning
Compassion Mindset
Modul 03
Teori
Självmedkänsla
Praktisk Övning
Begreppet självmedkänsla +Compassionbrev
Yogaklass
- med meditation:  Compassionsjälv
Compassion Mindset
Modul 04
Teori
Coompassion Mindset
Yoga
- med meditation: Kroppen vill dig väl
PRAKtisk Övning
Compassion Mindset övning
Compassion Mindset
Modul 05
Teori
Att ge compassion till andra
Yogaklass
- med meditation: Compassion strömmar ut
Praktiskt Övning
Ge Compassion till andra
Compassion Mindset
Modul 06
Teori
Tacksamhet & Visdom
Yogaklass
-med meditation: Compassionideal
Praktiskt Övning
Om att föra in tacksamhet & visdom i livet